Spring til indhold

Bemærk at første 4 lektioner er uden binding, så der er god tid til at mærke efter om undervisningen er noget for én.

Musik i fællesskab


Musik i fællesskab er et musiktilbud for elever der gerne vil starte med at lære et instrument og hvor det
sociale sammenspil i musikken spiller en stor rolle. Til starterband kan der være rotation mellem
instrumenter hvis man ikke er sikker på instrumentvalg.


• 45 min. Starter Band, 6-9 årige, 4-6 elever 4950 kr. pr. sæson – 450 kr. pr. mdr.

• 45 min. Fokus Band, 10-15 årige, 3-5 elever 6600 kr. pr. sæson – 600 kr. pr. mdr.

• 45 min. hold á 3 elever: Trommer, keyboard, el-guitar/el-bas, sang 6600 kr. pr. sæson – 600 kr. pr. mdr.

• 30 min. hold á 2 elever: Trommer, klaver, el-guitar/el-bas, sang 6600 kr. pr. sæson – 600 kr. pr. mdr.

• 45 min. Korsang 3025 kr. pr. sæson – 275 kr. pr. mdr.

Musik med fokus


Musik med fokus er for de elever der gerne vil dygtiggøre sig yderligere og hvis talent og behov fortjener
fuld opmærksomhed af vores kompetente lærere. Der vil være fuld fokus på at udvikle de musikalske og
tekniske kompetencer på instrumentet i et specifikt skræddersyet forløb målrettet elevens behov.


• Soloundervisning: Trommer, klaver, el-guitar, sang
o Bronzeelev 30 min. 1175 kr./mdr.
o Sølvelev 45 min. 1685 kr./mdr.
o Guldelev 60 min. 2195 kr./mdr.

Undervisningsbetingelser

Binding

 • Tilmelding gælder for en hel sæson som løber fra August til Juni.
 • For holdelever er tilmeldingen bindende for hele sæsonen august-juni.
 • For soloelever er tilmeldingen er bindende pr. semester. 1. Semester August- Januar, 2. Semester Februar-Juni. For nye soloelever gælder særlige vilkår.
 • Elever tilmeldt i 1. semester vil automatisk overgå til 2. semester, med mindre der gives besked om udmeldelse, dog senest d. 31. december.
 • For nye elever gælder en prøveperiode på de 4 første planlagte lektioner, udmelding i denne periode kan ske med uges varsel.
 • Udmeldelse skal ske skriftlig pr. mail, kontakt@musikakademi.dk.
 • Udmeldelse pr. 1. februar skal ske seneste d. 15. december.
 • Udmeldelse kan kun ske i henhold til ovenstående betingelser.
 • I tilfælde af at elev/værge flytter ud af storkøbenhavn kan udmeldelse finde sted med måneds varsel til den første i en måned.
 • Ved langvarig sygdom, over 1. mdr., kan en nedsættelse af betaling på 50% finde sted. Dette skal dog meldes senest d. 25. i måneden og gælder kun fremadrettet.
 • Ved udmelding opkræves der efter gældende betingelser.

Betaling og refundering:

 • Betalingen fordeles over månederne august til juni, således at der betales et fast beløb i disse 11 måneder.
 • Juli er betalings- og undervisningsfri.
 • Der faktureres månedsvis forud. Ved for sen betaling/rykkerskrivelse kan beregnes et gebyr på 100 kr.
 • Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
 • Lektioner, der forsømmes af læreren og ved særlig aftale om senere sæsonstart eller tidligere sæsonafslutning, erstattes eller fratrækkes antal lektioner næste måneds opkrævning, dog maksimalt én måneds elevbetaling svarende til 4 lektioners betaling.
 • Refundering af lektioner beregnes som af 1/4 del af månedens betaling pr. aflyst lektion. Gratis tilbud refunderes eller efterlæses ikke.
 • Vedtages der lov om moms på Musikakademiets undervisningsaktiviteter pålægges afgiften efter gældende lov.
 • Ved tvungne nedlukninger afvikles undervisningen online uden kompensation for denne ændring

Undervisning:

 • Musikakademiet orienterer sig efter den vejledende ferieplan udstedt af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Se feriedage under kalender.
 • Der undervises ikke på skolefridage eller helligdage.
 • Elev/værge har et ansvar om at være i dialog med underviser omkring elevens motivation og generelle trivsel på undervisningstilbuddet.
 • Elev/værge har et ansvar om at der i hjemmet bliver skabt de bedste rammer og forudsætninger for udvikling og trivsel med musikken og instrumentet.
 • Afbud grundet sygdom eller andet skal meldes til underviser hurtigst muligt.
 • Uge 6 suspenderes al soloundervisning til fordel det årlige diplomspil som alle soloelever deltager i. Aflysninger der påvirkes af dette, hverken refunderes eller efterlæses.