Spring til indhold

Bemærk at første 4 lektioner er uden binding, så der er god tid til at mærke efter om undervisningen er noget for én.

Musik i fællesskab


Musik i fællesskab er et musiktilbud for elever der gerne vil starte med at lære et instrument og hvor det
sociale sammenspil i musikken spiller en stor rolle. Til starterband kan der være rotation mellem
instrumenter hvis man ikke er sikker på instrumentvalg.


• 45 min. Starter Band min. 6 elever 475 kr. pr. mdr.
• 45 min. Korsang 300 kr. pr. mdr. dog afhængig af elevtal. (150 kr. pr. ved 20 elever)
• 45 min. hold á 3 elever: Trommer, keyboard, el-guitar/el-bas, sang 550 kr. pr. mdr.
• 45 min. hold á 2 elever: Trommer, klaver, el-guitar/el-bas, sang 750 kr. pr. mdr.

Musik med fokus


Musik med fokus er for de elever der gerne vil dygtiggøre sig yderligere og hvis talent og behov fortjener
fuld opmærksomhed af vores kompetente lærere. Der vil være fuld fokus på at udvikle de musikalske og
tekniske kompetencer på instrumentet i et specifikt skræddersyet forløb målrettet elevens behov.


• Soloundervisning: Trommer, klaver, el-guitar, sang
o Bronzeelev 30 min. 1075 kr./mdr.
o Sølvelev 45 min. 1575 kr./mdr.
o Guldelev 60 min. 2075 kr./mdr.

Undervisningsbetingelser

Binding

• Tilmelding gælder for hel sæson som løber fra August til Juni.
• Tilmeldingen er bindende pr. semester. 1. Semester August- Januar, 2. Semester Februar-Juni. For nye soloelever gælder særlige vilkår.
• Elever tilmeldt i 1. semester vil automatisk overgå til 2. semester, med mindre der gives besked om udmeldelse senest d. 31. december.
• For nye elever gælder en prøveperiode på 4 undervisningslektioner, udmelding i denne periode kan ske med uges varsel.
• Udmeldelse skal ske skriftlig pr. mail, kontakt@musikakademi.dk, med 1 måneds varsel til d. 1. i måneden. OBS! Udmelding kan kun ske i henhold til ovenstående bindingsbetingelser.
• I tilfælde af at elev/værge flytter ud af Københavns Kommune, kan udmeldelse finde sted med måneds varsel til d. 1. i en måned.
• Ved langvarig sygdom, over 1. mdr., kan en nedsættelse af betaling på 50% finde sted. Dette skal dog meldes senest d. 20. i måneden og gælder kun fremadrettet fra. 1. i en måned.
• Ved udmeldelse opkræves det samlede beløb for resterende skyldige betalingerne i henhold til bindingsbetingelserne.

Feriedage

• Musikakademiet orienterer sig efter den vejledende ferieplan udstedt af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
• Der undervises ikke på skolefridage.

Betaling og refundering

• Betalingen fordeles over månederne august til juni, således at der betales et fast beløb i disse 11
måneder.
• Juli er betalings- og undervisningsfri.
• Der faktureres månedsvis forud. Ved for sen betaling/rykkerskrivelse kan beregnes et gebyr på 100
kr.
• Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
• Lektioner der forsømmes af læreren, erstattes eller fratrækkes antal lektioner næste måneds
honorar, dog maksimalt én måneds elevbetaling svarende til 4 lektioners betaling.
• Hver lektion refunderes efter en fast takst der beregnes som ¼. del af fagets månedspris.
• Udgifter til noder, instrument og vedligehold og andre hjælpemidler til øvning og undervisningen
påhviler elev/værge.

Undervisning

• Eleven bærer selv ansvar for at møde op til undervisning i det anviste lokale og tidspunkt.
• Elev/værge har et ansvar om at være i dialog med underviser omkring elevens motivation.
• Elev/værge har et ansvar om at der i hjemmet bliver skabt de bedste rammer og forudsætninger
for udvikling og trivsel med musikken og instrumentet.
• Afbud grundet sygdom eller andet skal meldes til underviser hurtigst muligt.


Nedlukninger

• Ved tvungne nedlukninger afvikles undervisningen online
• Underviser kan på baggrund af en individuel pædagogisk vurdering dispensere for overstående
online undervisning.